Kalottfästen

Överdel

Underdel rak

Underdel rund

Textruta: Stoppring 10,5 mm
12 01907 080 07 Överdel till glob hål 80 mm nickel
12 01907 127 07 Överdel till glob hål 100 mm nickel
12 07041 150 07 Överdel till glob hål 120 mm nickel
12 80382 153 07 Överdel till glob hål 150 mm nickel
Stoppring 13,5 mm
12 01907 128 07 Överdel till glob hål 100 mm nickel
12 07041 151 07 Överdel till glob hål 120 mm nickel
12 80382 150 07 Överdel till glob hål 150 mm nickel
Utan stoppring hål 10,5 mm
12 01907 080 07 Överdel till glob hål 80 mm nickel 
12 80382 151 07 Överdel till glob hål 150 mm nickel
Textruta: 12 02861 080 05 Underdel till glob 80 mm hål
12 02871 100 05 Underdel till glob 100 mm hål
12 08661 120 05 Underdel till glob 120 mm hål
12 02890 150 05 Underdel till glob 150 mm hål
Textruta: 12 02872 100 05 Underdel till glob 100 mm hål rund
12 02891 150 05 Underdel till glob 150 mm hål rund

<< - < - >