Flänsfästen

Textruta: 13 07100 085 07 Flänsfäste i dia. 85 mm nickel
13 07103 105 07 Flänsfäste i dia 105 mm nickel
13 28112 122 07 Flänsfäste i dia 122 mm nickel
Textruta: 13 07140 100 07 Flänsfäste i dia 100 mm nickel
Textruta: 13 01851 062 06 Flänsfäste i dia 62 mm rå mässing
13 01851 062 07 Flänsfäste i dia 62 mm nickel
Textruta: 13 05331 080 07 Flänsfäste i dia 80 mm nickel
Textruta: 13 28290 090 07 Flänsfäste i dia 90 mm nickel
Textruta: 13 01885 150 07 Flänsfäste i dia 150 mm nickel
Textruta: 13 01886 156 07 Flänsfäste i dia 157 mm nickel

<< - < - >      

Textruta: 13 06920 080 06 Flänsfäste i dia 80 mm rå mässing
Textruta: 13 06950 100 06 Flänsfäste i dia 100 mm rå mässing